Participatie maatschappij

Wij zijn actieve aandeelhouder die onze kennis en netwerk ter beschikking stellen aan de ondernemingen waarin wij deelnemen. Wilt u niet dat wij deelnemen in uw bedrijf? Dan kunt u ons ook gewoon inhuren voor betaalde dienstverlening!

Participatie maatschappij.
Een participatie maatschappij neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van een bedrijf. De looptijd van een deelname is gemiddeld 3 tot 7 jaar, maar kan ook langer duren. Aan het eind van de looptijd geeft de participatie maatschappij de andere aandeelhouders de optie om haar aandelen over te kopen. Dit heet een exit moment. Een participatie maatschappij investeert niet met zijn eigen geld, maar participeert door het leveren van een bijdrage als ondernemer. In bepaalde gevallen neemt een participatie maatschappij deel in een onderneming met de financiële steun van investeerders die graag geld investeren in veel belovende bedrijven, maar daar persoonlijk niet zo actief bij betrokken willen zijn. De participatie maatschappij is dan in feite de operationele arm van de investeerder en de investeerder fungeert als raad van advies voor de participatie maatschappij.

In praktijk zijn participatie maatschappijen en investeerders vaak complementair aan elkaar. De investeerder helpt met het benodigde kapitaal om het bedrijf door de eerste kostbare periode heen te loodsen en de participatie maatschappij werkt als ondernemer in het bedrijf om met behulp van professioneel management het bedrijf op te bouwen. Met deze constructie heeft een investeerder meer grip op zijn geïnvesteerde geld, maar hoeft daar zelf niet voor in de onderneming te werken. Hij kijkt uiteraard wel kritisch mee naar de gang van zaken en geeft de participatie maatschappij raad en advies.

Betaalde dienstverlening
Heeft u geen interesse in deelneming door ons als participatie maatschappij? Dan kunt u ons altijd inhuren op basis van een uurtarief of een vaste prijs. Bekijk onze tarieven pagina voor meer informatie over onze tarieven voor betaalde dienstverlening.