Business model generatie

Met behulp van business model generatie, ontwikkelen en verbeteren wij het business model van uw bedrijf. Een belangrijk onderdeel van uw succes!

Business model generatie, wat is dat precies?
Een business model ofwel bedrijfsmodel is een model dat gebruikt wordt om diverse bedrijfsaspecten in kaart te brengen en te beheren. Hierbij kan het gaan om operationele, organisatorische en financiële aspecten, maar ook om ideële zaken en imago. Het business model kijkt naar zes verschillende aspecten: waarde propositie (wat is het aanbod aan de klant en welk voordeel geeft uw bedrijf), markt segment (op welke doelgroep richt uw bedrijf zich), waardeketen (hoe is de waardeketen volgens het model van Porter van uw bedrijf opgezet), kosten structuur (wat zijn uw kosten veroorzakers en hoe gaat u geld verdienen), waarde van uw netwerk (hoe positioneert uw bedrijf zich ten opzichte van leveranciers, afnemers en concurrenten) en concurrentie (hoe gaat uw bedrijf concurreren).

Wat kan Prosperbiz voor mij betekenen?
Prosperbiz helpt u met het beoordelen en het verbeteren van uw huidige business model. Wij helpen u met het analyseren van uw strategische en financiële positie. Dit doen wij door nieuwe en bestaande business modellen te beoordelen. Daarbij kijken wij naar de externe omgeving en naar andere succesvolle business modellen in dezelfde branche maar ook in andere branches. Wij helpen u met het ontwikkelen van nieuwe business model opties en met het vaststellen van actieplannen voor de implementatie. Op deze manier genereren wij voor uw bedrijf nieuwe mogelijkheden. Onze systematische, bewezen methodiek helpt uw organisatie met het bepalen van nieuwe scenario’s en het bedenken van verdienmodellen.Contact opnemen