Investeerders zoeken

Om investeerders aan te trekken, moet u weten welke vragen zij gaan stellen en waar uw voorstel aan moet voldoen. Wij weten waar investeerders naar kijken.

Investeerders zoeken, hoe gaat dat precies?
Bij het zoeken naar investeerders, is het van belang eerst te weten wat u wel wil en wat u niet wil ten aanzien van: risico, aandelen en rente kosten. Om kapitaal op te halen heeft u de keuze uit banken en investeerders (venture capitalists, angel investors, crowdfunding, business incubators, etc). Banken investeren niet, maar lenen hun geld aan uw bedrijf uit. Zij willen daarvoor onderpand en eisen dat u privé hoofdelijk aansprakelijk bent als u een lening afsluit. Vaak eisen zij ook dat u uw partner of ouders laat bijtekenen in deze hoofdelijke aansprakelijkheid. Voordeel is dat u geen aandelen kwijt bent aan de bank, u betaald alleen een rentevergoeding en moet tijdig afbetalen volgens een betaalplan. Nadeel is dat als u niet aan uw verplichtingen voldoet, de bank alle schulden op u en uw bijgetekende familieleden privé zal verhalen. Als u dat niet wilt, dan kunt u kiezen om kapitaal bij investeerders te vragen. Zij verlangen doorgaans dat u zelf al uw eigen spaargeld investeert, als u dat niet doet dan komt u niet geloofwaardig over, maar vragen u weer niet om uw privé hoofdelijke aansprakelijkheid. In ruil voor dit extra risico willen investeerders aandelen in uw bedrijf en verwachten op die aandelen een return on invest, ofwel dividenden en vervreemdingsvoordelen. Om banken of investeerders bereid te vinden om in uw bedrijf te investeren, moet u hen kunnen overtuigen. Daarbij kijken zij naar bepaalde aspecten.

Wat kan Prosperbiz voor mij betekenen?
Prosperbiz helpt u met het invullen van de aspecten waar banken en investeerders naar kijken. Zo zullen zij bijvoorbeeld altijd vragen naar een financiële prognose en een gespecificeerde onderbouwing van deze prognose voor zowel de kosten als opbrengsten. Een bank zal beoordelen hoeveel kapitaal u vraagt en hoelang het duurt voordat uw bedrijf weer in staat is om het gevraagde kapitaal terug te betalen. Een investeerder zal hetzelfde beoordelen, maar stelt zich de vraag hoelang het duurt voordat de dividenden zijn investering gaan terugverdienen. Doorgaans eisen investeerders een return on invest die vele malen hoger is dan de investering, daar niet alle investeringen een succes zijn. Voor investeerders is het ook belangrijk dat u een helder voorstel heeft met betrekking tot: wat u van de investeerder verwacht (heeft u bijvoorbeeld behoefte aan enkel kapitaal of wilt u ook de coaching en het netwerk en ervaring van de investeerder benutten), wat uw totale financieringsbehoefte is en in welke stappen dit geld beschikbaar moet komen, wanneer u denkt dat de investeerder dat kapitaal heeft terugverdiend inclusief een fictieve compensatie door rente derving (de zogenaamde cost of capital), en wat u voorstelt als exit moment (na welke termijn en op wat voor manier wilt u afscheid nemen van de investeerder en wat verdient de investeerder dan als hij zijn aandelen verkoopt). Kortom, wij helpen u bij het opstellen van al deze zaken en nog veel meer, zodat het daarna eenvoudig is om investeerders voor u aan te trekken.Contact opnemen