Over ons

Prosperbiz is een participatie maatschappij en bedrijfskundig dienstverlener in één.

Wij hebben ervaring in het oprichten van, deelnemen in, beheer voeren over en samenwerken met andere ondernemingen. Daarnaast verlenen wij aan klanten advies en leveren project en ad interim management diensten.

Wij vinden dat wij om te slagen hoge gedragsnormen moeten aanhouden ten opzichte van iedereen met wie we werken, de samenleving en het milieu.

Integriteit
Integer zijn, verantwoord winst maken en geen bonus graai cultuur en zelfverrijking ten koste van anderen. Respect tonen voor de vele mensen, organisaties en groepen in de samenleving waarmee ons bedrijf in aanraking komt, staat centraal in onze wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Positieve invloed
We streven ernaar op vele manieren een positieve invloed uit te oefenen: door onze ideeën, onze commerciële activiteiten en onze betrekkingen met anderen en door de vele andere manieren waarop we in interactie zijn met de samenleving.

Werken met anderen
We willen werken met leveranciers en partners die opereren op basis van dezelfde waarden en normen als wij en die aansluit op onze eigen gedragscode, waaronder integriteit en verantwoordelijkheden ten aanzien van alle stakeholders, zoals: medewerkers, consumenten en het milieu.