Participeren in jonge ondernemingen

Startende ondernemers beschikken vaak over de creativiteit, vakkennis en drive om een bedrijf te starten, maar hebben in sommige gevallen niet altijd de bedrijfskundige achtergrond om alles te weten wat belangrijk is bij het opstarten van een bedrijf.

Prosperbiz neemt regelmatig deel in dit type ondernemingen en draagt actief bij door de inbreng van bedrijfskundige deskundigheid, management diensten en kennis. Daarnaast zijn wij een soort coach en bedrijfskundige helpdesk.

Wij beschikken over een grote mate van deskundigheid met betrekking tot het opstarten van nieuwe bedrijven en het verbeteren van bestaande bedrijven, zodat deze meer kansrijk zijn en winstgevender worden. Deelneming door Prosperbiz kan dus een aanzienlijk voordeel opleveren voor alle partijen. In principe neemt Prosperbiz geen meerderheidsbelang in ondernemingen. Gemiddeld nemen wij deel met een aandeel percentage tussen de 5 en 15%. De termijn van de participatie is niet gebonden aan vaste regels.

Voor wie is deelneming interessant?
Deelneming kan met name interessant zijn voor ondernemers die niet beschikken over voldoende financiële middelen om onze volledige uurtarieven of fixed prices te betalen, of voor ondernemers die wel beschikken over de vereiste financiële middelen, maar ons graag als compagnon c.q. aandeelhouder in hun bedrijf willen betrekken omdat zij behoefte hebben aan bedrijfskundige zakenpartners. Deelneming kan ook interessant zijn voor investeerders, die met hun financiële kracht een leuk idee ten uitvoer willen brengen, maar zelf niet in de operatie bezig willen of kunnen zijn.

Financiële voordelen bij deelneming
Bij deelneming brengen wij wel een uurtarief in rekening voor de werkzaamheden die wij verrichten, echter zal er een korting worden gegeven tot wel 90%. Zo kunnen bedrijven waarin wij deelnemen onze diensten afnemen voor zeer laag uurtarief. Deze korting is in feite de terugbetaling van de aandelen die u uitgeeft aan Prosperbiz. Als u dus aandelen uitgeeft met een waarde van 10.000 euro en ons uurtarief is na korting 10 euro per uur, dan krijgt u van ons 1.000 uur korting op onze uurtarieven, zodat die 10.000 euro zal worden gecompenseerd.

Overige voordelen bij deelneming
Bij deelneming krijgt u naast financiële voordelen ook nog diverse andere voordelen. Zo heeft u, zolang wij deelnemen in uw onderneming, de beschikking over onze raad en advies tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Immers wij zijn bij deelneming net als u aandeelhouder in uw bedrijf en willen graag dat het goed gaat met het bedrijf. Ook beschikt u als wij deelnemen in uw bedrijf, over ons netwerk van succesvolle ondernemers en investeerders. Raad en advies, connecties, ingangen en financieringsmogelijkheden zijn vaak van onschatbare waarde voor een onderneming.

Gelijke belangen bij deelneming
Een van de grote voordelen van deelneming is dat de belangen van Prosperbiz en uw eigen bedrijf gelijk worden. Prosperbiz krijgt haar beloning vrijwel uitsluitend in de vorm van dividenden of vervreemdingsvoordelen. Pas als uw bedrijf een goede winstgevendheid heeft opgebouwd, zal Prosperbiz daar via haar winstrecht op aandelen in kunnen meedelen. Het is dus in ons gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat uw bedrijf een optimale winstgevendheid en een hoge waarde krijgt.Contact opnemen